Tietosuoja


Rekisterinpitäjä:
Huippumoodi Oy sekä Tmi Tavoitegurut
Mesikämmenentie 3 B, 90450 Kempele
lasse.seppanen@huippumoodi.fi


Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista ja uutiskirjeen lähettämistä sekä markkinointia varten. Emme koskaan luovuta tietojasi kenellekään ulkopuoliselle ilman sinun suostumustasi. Emme myöskään tee käyttäjiä koskevia profilointeja.


Henkilötietojasi vastaanottavat:

  • Huippumoodi Oy sekä Tmi Tavoitegurut

  • sinä asiakkaanamme sekä mahdollinen kolmas osapuoli, joka osallistuu esimerkiksi yhteiseen sähköpostikeskusteluumme yhteisellä suostumuksella.


Säilytämme henkilötietojasi sähköpostiarkistossa viiden vuoden ajan ja kirjanpitoaineistossa kymmenen vuoden ajan


Sinulla on seuraavat oikeudet:

  • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

  • oikeus tietojen oikaisemiseen

  • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)

  • oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)

  • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle